KULturalia 2018

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej

Rok 2018 jest szczególnie ważny dla społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dokładnie 100 lat temu, w atmosferze odzyskanej niepodległości naszej Ojczyzny, z inicjatywny ks. Idziego Radziszewskiego został utworzony w Lublinie katolicki uniwersytet – jedna z najstarszych uczelni w Polsce. KULturalia stanowią największy i najważniejszy projekt spośród wielu inicjatyw podejmowanych przez USS w trakcie roku akademickiego. Ze względu na swój niepowtarzalny charakter cieszą się rosnącą popularnością i przyciągają tłumy odbiorców.

PLAN WYDARZEŃ

Wampiriada

Atrium Collegium Norvidianum

Dzień planszówek

Hol Gmachu Głównego

Turniej w siatkówkę

Hala KUL

Monika Kowalczyk

Plac Teatralny

Vestige

Plac Teatralny

Skubas x Wojciech Waglewski

Plac Teatralny

Miuosh x Piotr Rogucki x Natalia Grosiak

Plac Teatralny

CHØCØLATE

Plac Teatralny 1

Bovska

Plac Teatralny 1

XXANAXX

Plac Teatralny 1

Daria Zawiałow

Plac Teatralny 1

KONCERTY STARTUJĄ O GODZINIE 18:00!

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WAM ZA WSPARCIE